การประชุมคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวปัญญารัตน์ สมศักดิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหน่วยงานพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ