การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน ภายในกองกลาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ