กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีการสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร จากคณะผู้บริหาร รับปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ