พิธีถวายสักการะและวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์