กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ประจำปี 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดบางพระ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อสืบสานถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้ง สร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และอุทิศแก่บูรพาจารย์ บุคลากรที่ล่วงลับ พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป และร่วมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร จากอาจารย์ผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์