โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร หน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 หน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร หน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมี นางนฤชล เรือนงาม
รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรหน่วยงานอาคารสถานที่ เข้าร่วมในโครงการ ณ ณัฐพล รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี