ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกองกลาง ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่มาให้บริการ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่คณาจารย์ และบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากร ในการบริการตรวจวัดสมรรถภาพกล้ามเนื้อแขน (วัดแรงบีบมือ) ตรวจไขมันใต้ผิวหนัง ตรวจวัดความดัน ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ตรวจเพิ่มคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ ตับ ช่องท้อง ต่อมลูกหมาก รังไข่ เต้านม มดลูก พร้อมทั้ง บริการตรวจพิเศษอื่นๆอีกมากมาย ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ