พิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยใน ณ บริเวณชั้น 4 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์