การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น.

นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากรพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ