การประชุมเปิดการตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย นางสุรีวรรณ เขตเจริญ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานคลัง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเปิดการตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ นายพิชยะกิตติ์ พิณแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ณ ห้องมหาชนก ขั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ