สักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะมีการทำบุญอาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.
นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมสักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะมีการทำบุญอาคารเรียนรวมและอำนวยการ และถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการต่อไป