ขอแสดงความยินดีกับทีมเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ขอแสดงความยินดีกับทีมเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำนักกีฬาเปตอง นางสาวปภาสรณ์ ศรีนุกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” โดยมี นางสาวนลินี หนูมาน้อย หัวหน้างานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาเปตอง ทั้งนี้ อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี กิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า กล่าวแสดงความยินดีกับทีมเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ระหว่างวันที่ 26 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ในการนี้อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญามโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ได้มอบเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมเปตองมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น2 อาคารราชนครินทร์